kierowanie

Zarządzanie,  decydowanie   czy służba, to nie dylemat –  to wybór…

czynić z edukacji twórcza pasję życia