Zmiana czyli rozwój

odwrotnością zmiany jest regres…

nic nie stoi w miejscu a jeśli – to znaczy, że się psuje, zużywa a w najlepszym przypadku ulega biodegradacji…

podobno nie musimy się zmieniać…

nie wszyscy musza przetrwać…

piękną zmianą jest doskonalenie, tworzenie… a kiedy główną ideą takiego rozwoju staje się przekazywanie doświadczeń innym to jesteśmy blisko starości – to piękny czas, czas zbliżającej się zmiany

czynić z edukacji twórcza pasję życia